PREMI INTERNACIONAL EN EDUCACI� SOCIAL JOAQUIM GRAU I FUSTER

Organitza

  • CEESC
  • CEESC
  • Generalitat de Catalunya - Departament de Benestar Social i Família
  • Diputaci de Barcelona - Xarxa de Municipis
  • Ayuntament de l'Hospitalet

El Grup de Recerca en Educació Social (GRES), associació d'educadors socials, de la qual en Joaquim Grau era membre fundador, ha estat i està compromesa amb la tasca de reflexió, debat i transmissió de coneixements al voltant de la pràctica professional de l'educador social.

El Col•legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) és la institució representativa de les educadores i dels educadors socials al nostre país i coincideix amb els objectius que el premi planteja en relació amb la promoció de la reflexió, la recerca i la difusió dels sabers vinculats a la professió de l'educador social.

Per ser la ciutat de l'Hospitalet el lloc de naixement d'en Joaquim Grau i on va iniciar la seva trajectòria professional com a educador social, l'Ajuntament de L'Hospitalet s'afegeix a la iniciativa. L'ajuntament és titular de diferents competències en matèria de serveis socials i d'educació d'acord amb la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, és per això que vol potenciar la reflexió a la ciutat en relació amb la infància i l'adolescència en el seu context urbà.

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya, en què en Joaquim Grau ha desenvolupant bona part de la seva pràctica professional, té com a finalitat dissenyar les polítiques d'infància i adolescència donant una visió integral de totes les actuacions que es fan en aquest àmbit des de totes les administracions i agents socials, assegurant l'exercici dels drets dels infants a Catalunya i proporcionant les oportunitats de participació a la societat i d'exercici de ciutadania activa a tota la infància i l'adolescència.

La Diputació de Barcelona, es vincula al premi pel seu interès en fomentar i donar suport als municipis en el treball socioeducatiu en l'àmbit de la infància i la joventut on la presència d'educadors socials és molt important.